Akce

Ročenka 2019

31.12.2019

V roce 2019 měla TJ k 31.12. celkem 328 členů, z nichž žactva 258, zbývajících 70 členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odboru všestrannosti v počtu 285 členů a v oddíle stolního tenisu v počtu 43 členů.

Ročenka 2018

31.12.2018

V roce 2018 měla TJ k 31.12. celkem 283 členů, z nichž žactva 204, zbývajících 79 členů byli dospělí včetně seniorů.Aktivní členové byli organizováni v odboru všestrannosti 249, oddíle stolního tenisu 34 členů

Ročenka 2017

31.12.2017

V roce 2017 měla TJ k 31.12. celkem 280 členů, z nichž žactva 214, zbývajících 66 členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odboru všestrannosti 244, oddíle stolního tenisu 35 členů, taneční oddíl 1.