Oddíl všestrannosti

Jedním z cílů sokolské sportovní všestrannosti je všeobecný rozvoj sportovce. Cvičební program oddílu všestrannosti je právě proto velmi různorodý a pestrý. Součástí cvičebního programu je pohybová výchova, cvičení na nářadí a s náčiním, atletika, základy míčových her, netradiční hry a sporty, pobyt v přírodě a turistika. 

Kontakt pro informace o cvičení: bouse888@centrum.cz

                                                       Tel.: +420 606286316, +420 702122472

Strakonický oddíl všestrannosti nabízí sportovní aktivity všem věkovým kategoriím od cvičení rodičů s dětmi až po zdravotní cvičení a cvičení seniorů.


Každý rok se účastníme soutěže Všestrannosti, která se skládá ze čtyř sportovních disciplín: plavání, šplh, sportovní gymnastika a atletika. Soutěží se účastní kategorie dětí a dospělých.


Netradiční soutěží je TeamGym. Sportovní disciplína, která je kombinací soutěží ve sportovní akrobacii, skocích na trampolíně a pódiových skladbách, oslovila i nás, a proto se již několik let účastníme oblastních i republikových soutěží.


Nedílnou součástí naší činnosti je pořádání různých akcí pro naše členy a veřejnost. Každoročně pořádáme dětské karnevaly, pyžam párty, Mikulášskou nadílku, Noc sokoloven, sokolské loučení a letní tábory.