Slet 2018 - XVI. Všesokolský slet

Největší sokolskou akcí letošního roku byl XVI. všesokolský slet, na který se sjelo přes 15 000 sokolů z celého světa. Letošní slet se nesl v duchu oslav 100. výročí založení Československé republiky. Sletový týden byl zahájen v neděli 1. července průvodem skrz centrum Prahy, který trval 2 hodiny a čítal přes 10000 sokolů. Během celého týdne probíhaly na Malostranském a Staroměstském náměstí, v Tyršově domě a v Edenu přehlídky pódiových skladeb a další doprovodné akce. 

V Edenu se také pilně docvičovaly hromadné skladby a celý sletový týden vyvrcholil ve čtvrtek večer a v pátek odpoledne právě přehlídkou hromadných sletových skladeb. 

I my jsme se těšili na Všesokolský slet. Celý rok jsme se poctivě připravovali a tvrdá práce stála za to. Po několika secvičných a oblastních sletech jsme se konečně dočkali vrcholné akce v Praze. Nejenže naše tělocvičná jednota nacvičovala 3 sletové vystoupení, ale naši cvičenci byli také součástí úvodního obrazce při slavnostním zahájeni celého sletu. Přestože to byl vyčerpávající týden, pro nás všechny to byl neobyčejný zážitek, na který budeme vzpomínat celý život.  My všichni už se těšíme, až si za 6 let zacvičíme na XVII. všesokolském sletu!

Skladba "V peřině" - mladší žactvo - nacvičovalo 13 děvčat

Skladba "Cirkus" - starší žactvo - nacvičovali 2 chlapci a 18 děvčat

Skladba "Siluety" - mladší ženy - nacvičovalo 17 žen