Kategorie

Kontakt: +420 723 167 396

Rodiče a děti - (od doby, kdy dítě chodí )

Hodiny zaměřeny na rozvoj tělesné i duševní zdatnosti nejmenších dětí ve věku 1,5 - 4 roky, které cvičí společně s rodiči. Děti rozvíjejí během cvičení základní pohybové, koordinační, sociální dovednosti. Vše probíhá za pomoci hudebně-pohybových her. Cvičení prohlubuje pocit důvěry a radosti ze společně strávených chvil jak dětem, tak jejich rodičům, nebo prarodičům.

Cvičební hodina probíhá v úterý 10.00 - 11.00 nebo 15.30 - 16.30.

Cvičení vede: J. Čečková

Kontakt: bouse888@centrum.cz

+420 606 286 316 (p.Hrdličková)

Kontakt: bouse888@centrum.cz 

+420 606 286 316 (p.Hrdličková)

Kontakt: +420 736 766 832 (p. Hurychová)

Předškoláci (3 - 5 nebo 6 let)

Hodina je určena pro rozvoj tělesné i duševní zdatnosti předškolních dětí. Tyto hodiny jsou určeny pro děti ve věku 3 - 6 let. Cvičební hodiny probíhají bez přítomnosti rodičů. Učíme se zde překonávat strach, zvykáme si na velký prostor tělocvičny, procvičujeme si celkovou obratnost. Při hrách si zdokonalujeme jemnou motoriku, při dynamičtějších soutěžích si zároveň opakujeme barvy, tvary , poznáváme různé materiály hmatem . Zvykáme si, že někam patříme , učíme se spolupracovat a zároveň si postupně uvědomujeme svou osobnost a svou roli mezi vrstevníky.

Cvičební hodiny probíhají v pondělí a ve čtvrtek 16.00 - 17.00

Cvičitelky: A. Doležalová, M. Mrázová, Š. Kratochvílová, H. Taubrová,          M. Plojharová, I. Kačírková, M. Taubrová

Mladší žactvo (6 - 9 let)

Hodina je určena pro děti ve věku 6 - 11 let. Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj jednotlivce. Je kladen důraz na zlepšování fyzických, koordinačních a hudebně - pohybových schopností. Děti se seznamují se základy cvičení na nářadí (hrazda, kruhy, trampolína...) a cvičení s náčiním (švihadlo, míč, stuha...). V rámci cvičebních hodin se seznamují i se základy atletických dovedností. V této kategorii máme i závodní družstvo v soutěži TEAMGYM.

Cvičební hodiny probíhají v pondělí a ve čtvrtek 17.00 - 18.00

Cvičitelky: D. Janečková, V. Hrdličková, E. Hurychová, V. Hurychová,      M. Chylíková, J. Hrachová, L. Kloudová, L. Bendlová, M. Plojharová 


Starší žactvo (9 - 18 let)

V hodinách staršího žactva najdou uplatnění ti, kteří si chtějí pouze zacvičit, ale také ti, kteří chtějí chodit na závody. Cvičení starších žákyň je zaměřeno na zpevnění těla, základy gymnastiky a všestrannost. Trénujeme akrobacii na odpruženém reuterovém koberci, na kladině, hrazdě, velké i malé trampolíně, přeskakujeme přes koně, či přeskokový stůl. V této kategorii máme i závodní družstvo v soutěži TEAMGYM.

Cvičební hodiny probíhají v pondělí a ve čtvrtek 18.00 - 19.00

Cvičitelky: D. Janečková, V. Hurychová, M. Matasová, M. Chylíková,         J. Hrachová, L. Kloudová, L. Bažatová, 


Dospělí a senioři (18+)

Do této kategorie spadají muži, ženy, senioři a zdravotní cvičení. Jde nám hlavně o udržení kondice a duševní pohody i ve zralém věku.

Cvičení probíhá: senioři v pondělí od 9.00 - 10.00 ( V. Hurychová)                                              ZTV ve středu od 14.30 - 15.30 (M. Matasová)                                                  muži v úterý a ve čtvrtek od 19.00 (V. Hovorka)