Na táboře, je nám dobře!

LETNÍ TÁBOR BUDE!!!

Od 4. - 17. 7. 2021 se bude konat letní tábor v Malé Turné 

pro členy odboru  všestrannosti.

Informační schůzka proběhne 27. 5. 2021 od 17.00h v Sokolovně.

Dotazujte se u p. Hrdličkové na tel. 606 286 316

Letní tábor Malá Turná

Naše tělocvičná jednota pořádá každoročně pro své členy letní tábor v Malé Turné. Je to mnoholetá tradice. V roce 2019 jsme oslavili již 50. výročí. 

Začátkem července vedoucí s rodiči dětí tábor postaví během víkendu před začátkem tábora, a pak už se můžeme věnovat zábavě a nejrůznějším hrám (včetně celotáborové hry). Věříme, že na táboře děti poznají nové kamarády a budou na společně strávený čas vzpomínat dlouhá léta.

Malebné údolí obklopené lesem, kolem vinoucí se bublající potok... To je perfektní místo pro prázdninové dobrodružství.

Najdete nás v Malé Turné jen 10 km od Strakonic.

Děti jsou ubytovány ve 2 lůžkových stanech s podsadou. K dispozici máme klubovnu spojenou s jídelnou.

Součástí tábora je mimo sportovních aktivit také výuka tábornických dovedností, jako je práce s mapou, vázání uzlů, stavba přístřešků, rozdělávání ohně, zdravověda, šifrování a spousta dalších. 

Společně trávíme čas výlety do okolí, posezením u táboráku, bavíme se při hrách jak ve dne tak i v noci.

Tábora se můžou účastnit děti od 6 let, které jsou zdravotně způsobilé, samostatné a schopné se plně zapojit do programové činnosti.

O vaše děti se starají kvalifikovaní vedoucí (všichni jsme učitelé), které děti dobře znají z běžných cvičebních hodin všestrannosti.