O nás

Sokol Strakonice je sportovní a tělocvičný spolek s tradicí od roku 1868.      Aktuálně nabízíme všestranné pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie. 

Vycházíme z původních sokolských myšlenek a v moderní podobě nabízíme širokou škálu pohybových aktivit pro různé věkové kategorie. Základní složkou je sportovní všestrannost, na kterou pak navazují volitelné, více či méně specializované, pohybové aktivity. Důraz není kladen na sportovní výkon, ale na budování pozitivního vztahu k pohybu, zdravému životnímu stylu, ke společnosti a k přírodě. 

Součástí sokola je také oddíl stolního tenisu. 

Naše tělocvičná jednota disponuje týmem zkušených trenérů s dlouholetou praxí.

K 31. 12. 2023 měla Tělocvičná jednota Sokol Strakonice 250 členů z nichž 212 tvořilo žactvo a 38 členů tvořili dospělí a senioři.Činnost jednoty řídí výbor ve složení:

  • starosta Vladimír Hovorka
  • místostarosta ing. Jaroslav Požárek
  • jednatel  ing. Josef Jungvirt
  • náčelník Zdeněk Korejs
  • náčelnice Daniela Janečková
  • vzdělavatel Mgr. Věra Hrdličková
  • hospodářka Jana Hrachová
  • členové Věra Hurychová