O nás

Sokol Strakonice je sportovní a tělocvičný spolek s tradicí od roku 1868.      Aktuálně nabízíme všestranné pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie. 

Vycházíme z původních sokolských myšlenek a v moderní podobě nabízíme širokou škálu pohybových aktivit pro různé věkové kategorie. Základní složkou je sportovní všestrannost, na kterou pak navazují volitelné, více či méně specializované, pohybové aktivity. Důraz není kladen na sportovní výkon, ale na budování pozitivního vztahu k pohybu, zdravému životnímu stylu, ke společnosti a k přírodě. 

Součástí sokola je také oddíl stolního tenisu. 

Naše tělocvičná jednota disponuje týmem zkušených trenérů s dlouholetou praxí.

K 31. 12. 2019 měla Tělocvičná jednota Sokol Strakonice 328 členů z nichž 258 tvořilo žactvo a 70 členů tvořili dospělí a senioři.

Odbor Všestrannosti má 285 členů a oddíl stolního tenisu 43 členů.


Činnost jednoty řídí výbor ve složení:

  • starostka Věra Hurychová
  • místostarosta Vladimír Hovorka, Ing. Jaroslav Požárek
  • jednatel Věra Hurychová
  • náčelník Zdeněk Korejs
  • náčelnice Daniela Janečková
  • vzdělavatel Mgr. Věra Hrdličková
  • hospodářka Jana Hrachová
  • členové Ing. Josef Jungvirt