Příspěvky na 2.pololetí cvičebního roku       vybíráme do 28.2. 2022. Poté budou volná          místa nabídnuta dalším zájemcům.

PLACENO V HOTOVOSTI! Rodiče a děti  do 22.9.2020 u p. Čečkové, Předškolní žactvo do 17.9.2020 u p. Doležalové, Mladší a starší žactvo do 10.9.2020 u p. Janečkové, TeamGym - do 10.9.2020 u p. E.Hurychové, dospělí do 10.9.2020 u p. Matasové, Senioři do 10.9.2020 u p.V.Hurychové.

Poznámka: Cvičencům, kteří zaplatili plnou částku na 1.pololetí 2020 bude odečten členský příspěvek 200,-Kč + částka 200,Kč za odcvičený únor a část března. Zbytek, tedy 1000,-Kč, mají jako poukázku na 2.pololetí 2020. V případě,že nebudou pokračovat dále od září, bude jim tato částka vrácena 3.9.2020 v rámci již zmiňovaného zápisu