VÝŠE PŘÍSPĚVKU: Předškolní děti  1700,-                                                                                                                                                        Žactvo                1700,-

ČOS členský poplatek na 300,- (děti, senioři na 65let)                                                                                                                                               600,- (dospělí 18 - 65let)

Členská známka je platná od 1. 1. do 31. 12. na kalendářní rok     

Příspěvky je nutno PLATIT V HOTOVOSTI do konce února (1.pololetí)                                                                                                    do konce října (2.pololetí)

Plaťte v hodinách:  Rodiče a děti  u p. Čečkové                                                                                                                                              Předškolní žactvo u p. Kratochvílové                                                                                                                                   Mladší a starší žactvo u p. Janečkové                                                                                                                              Dospělí + senioři (ZTV) u p. Matasové