Společenský dům

V centru města Strakonice se nachází stavba v novorenesančním slohu, budova sokolovny.    K založení strakonické sokolské jednoty došlo v květnu 1885. Následně 30. září 1889 byla zřízena věcná loterie a z jejího výtěžku, z iniciativy členů Sokola  a s přispěním i dalších subjektů byla později roku 1896 postavena budova Sokolovny, tehdy Spolkového domu, která se nachází v ulici Na Stráži dodnes. Na fasádě i v sále se dochovala původní štuková výzdoba. Budova patří mezi památkově chráněné objekty.

Konají se v ní sportovní a společenské akce. 

Součástí budovy je také v roce 2017 zrenovovaná restaurace Sokolovna