Ročenka 2019

31.12.2019

V roce 2019 měla TJ k 31.12. celkem 328 členů, z nichž žactva 258, zbývajících 70 členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odboru všestrannosti v počtu 285 členů a v oddíle stolního tenisu v počtu 43 členů.

Činnost jednoty řídil výbor ve složení:

 • starostka Věra Hurychová
 • místostarosta Vladimír Hovorka, Ing. Jaroslav Požárek
 • jednatel Věra Hurychová
 • náčelník Zdeněk Korejs
 • náčelnice Daniela Janečková
 • vzdělavatel Mgr. Věra Hrdličková
 • hospodářka Jana Hrachová
 • členové Ing. Josef Jungvirt

Výbor TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší veškeré problémy celé TJ převážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu jsme využili dotace MŠMT, JčK, SŽJ a MÚ Strakonice. Dotace stačí pokrývat jen část našich nákladů, ale přesto se snažíme vytvořit pro naše oddíly co nejlepší podmínky na jejich činnost. V tomto roce byla provedena renovace sociálního zařízení v kulturní části naší sokolovny.

ODDÍL VŠESTRANNOSTI

měl celkem 285 členů z toho 231dětí v kategoriích R+D, PD, mladšího a staršího žactva, 3 dorostenky,12 mužů, 20 žen, 4 seniory a 15 seniorek.

Tak jako obvykle se celý roku 2019 nesl především ve sportovním duchu, který byl často obohacen zábavou pro děti i dospělé.

Celý rok se naši cvičenci v hojném počtu účastnily závodů všestrannosti.

Soutěž všestrannosti - plavání, gymnastika, šplh a atletika

12.1.2019 se uskutečnil první závod všestrannosti r. 2019. Závod v plavání se uskutečnil u nás ve Strakonicích a my jsme byli SŽJ požádáni o jeho uspořádání. Závodu se zúčastnilo celkem 150 závodníků z toho 25 závodníků bylo z naší jednoty.

Umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích přeboru v plavání:

 • PD Wágnerová Adéla - 4. místo
 • žákyně I. Mrázová Barbora - 3.místo, Šuláková Linda - 6.místo
 • žákyně II Machová Adéla - 10. místo
 • žákyně III Charvátová Radka - 4.místo
 • žákyně IV. Samcová Darina - 6. místo
 • žáci I. Kloud Jan - 10.místo
 • žáci II. Hrdlička Zbyněk - 7.místo
 • žáci IV. Kubelák Filip - 4.místo

7.4.2019 proběhl župní přebor v gymnastice a šplhu v Písku. Ze Strakonic se zúčastnilo 30 dětí v gymnastice a 23 dětí ve šplhu.

Umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích přeboru v gymnastice a šplhu.

Gymnastika

 • PD Wágnerová Adéla - 2.místo, Hurych Filip - 12.místo
 • žákyně I. Chylíková Kamila - 10.místo, Šuláková Linda - 14.místo
 • žákyně II. Poklopová Lucie - 10.místo, Samcová Pavlína - 17.místo
 • žákyně III. Plechatá Kateřina - 9.místo, Mikasová Tereza - 10.místo
 • žákyně IV. Samcová Darina - 5.místo
 • žáci IV. Kubelák Filip - 1.místo

Šplh

• žákyně I. Novotná Eliška - 8.místo, Chylíková Kamila - 12.místo

• žákyně II. Machová Adéla - 16.místo, Jungvirtová Karolína - 18.místo

• žákyně III. Mikasová Tereza - 4.místo, Petrovičová Helena - 15.místo

• žákyně IV. Samcová Darina - 4.místo

• žáci IV. Kubelák Filip - 3.místo

4.5.2019 se na stationu v Písku konal župní přebor v atletice. Ze Strakonic se tohoto přeboru zúčastnilo 32 dětí ve všech věkových kategoriích.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: běhy- sprint a dlouhá trať, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vrh koulí.

Umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích přeboru v atletice:

 • PD Bernas Tomáš - 2.místo,Krejsová Eliška - 7.místo
 • žáci I. Kloud Jan - 9.místo, Dubový Vojtěch - 19.místo
 • žákyně I. Šuláková Linda - 3.místo, Fáberová Markéta - 12.místo
 • žákyně II. Machová Adéla - 8.místo, Fáberová Anežka - 9.místo
 • žákyně III. Mikasová Tereza- 5.místo, Petrovičová Helena - 7.místo
 • žákyně IV. Samcová Darina - 2.místo
 • žáci IV. Kubelák Filip - 2.místo

Ostatní sportovní soutěže, kterých se také zúčastnily strakoničtí závodníci :

23.11.2019 proběhla soutěž MTG v Písku, které se zúčastnily 2 strakonická družstva. Jedná se o soutěž ve dvojboji družstev - akrobacie a přeskok s trampolínkou.

 • Kategorie II. starší žactvo A (MIX) - 5.místo
 • Kategorie II. starší žactvo B-7. místo

15.12.2019 se družstvo A(MIX) kvalifikovalo na soutěž MTG - oblast západ v Praze, kde se umístilo na krásném 5. místě.

27.4.2019 jsme se zúčastnily v počtu 12 závodnic soutěže gymnastický dvojboj. Závod,který se sestává ze dvou disciplín - cvičení na prostných a na kladině se uskutečnil v Písku.

27.5.2019 se uskutečnil 1.ročník májového přeboru v gymnastice naší jednoty tzv. Májový gymcup 2019. Zúčastnilo se celkem 38 dětí ve všech věkových kategoriích. Naše cvičitelky se velice dobře zapojily ve funkci rozhodčích. Všichni jsme si tento 1. ročník užili a podle ohlasu rodičů se nám akce vydařila. Již teď se těšíme na další ročník, abychom všem ukázaly jak jsme se zlepšili a co nového jsme se naučili.

Během roku proběhla i řada kulturních akcí.

7.1.  jsme přivítali nový cvičební rok tradiční " Pyžampárty ", na kterou se všechny děti, každý rok velice těší, je plná her, soutěží, tance a jako každý rok končí i velkou polštářovou bitvou.

9.2.  vystoupily naše ženy se svou pódiovou skladbou" Hole v ruce" na plese lékařské komory

16.2. jsme pro naše děti ,jejich kamarády a rodiče uspořádali "Dětský karneval". Nechyběly soutěže, hry a tanec. Byla vyhlášena soutěž o nejhezčí masku. Na závěr si účastníci soutěží odnesli různé odměny, nafouknuté balónky z nichž měly děti snad největší radost, neboť se snesly z galerie naší sokolovny.

10.-12.5. se konalo soustředění cvičitelů na Kubově Huti

8.6. se naše ženy zúčastnily tradiční přehlídky Dance show, kde vystoupily s pódiovou skladbou s názvem "Hole v ruce".

13.6.  jsme na závěr cvičebního roku uspořádali výlet na strakonické Podskalí, kde jsme dětem připravili různé soutěže a hry v přírodě, využili jsme i zařízení kempu, kde se vyřádily na trampolíně, skluzavkách a průlezkách. Celé odpoledne jsme zakončili táborákem a opékáním vuřtú.

5.-14.7. se uskutečnil letní tábor na naší tradiční základně v Malé Turné. Během naší celotáborové hry" Turnwood fest 2019" jsme zažili spoustu legrace a již se těšíme na další setkání pod stany.

28.9.  jsme u příležitosti celostátní akce "Noc sokoloven" připravili program jak pro členy TJ, tak i pro příchozí. Pro účastníky byla připravena zábavná, ale i poučná hra, která je zavedla i do historie strakonického sokola. Každý účastník měl možnost zjistit i své znalosti ze sportovního prostředí. Návštěvníci si mohli ověřit své sportovní schopnosti a dovednosti na jednotlivých nářadích, která zde pro ně byla připravena. Všichni se dočkali i malé odměny.

6.12. jsme uspořádali akademii spojenou s Mikulášskou nadílkou na které vystoupilo 124 členů našeho odboru všestrannosti. Předvedená vystoupení si připravili cvičitelé s dětmi z jednotlivých kategorií. Na závěr všechny děti dostali sladkou odměnu od Mikuláše a ty zlobivější dostali i něco málo od čerta... .

7.-8.12. jsme uspořádali druhý víkendový pobyt našich cvičitelů na Kubově Huti.

16.2. se uskutečnil vánoční výlet za zvířátky na strakonické Podskalí. Děti přinesly pamlsky (ovoce, suchý chléb), kterými ozdobily malé stromečky a poté se s rozsvícenými lampiony vydali na strakonický hrad, kde se za zvuků koled rozloučily se cvičebním rokem 2019.

26.12. se konal tradiční turnaj "Memoriál Františka Roučky" v sálové kopané. Zúčastnilo se 5 družstev. Tento rok se družstvo strakonických mužů umístilo na krásném 1. místě a získalo tak putovní pohár.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Oddíl stolního tenisu měl v daném roce celkem 43 členů, z toho 27 členů mládeže. Vykonával sportovní činnost pravidelně 3x týdně vyjma školních prázdnin v červenci a srpnu. Hlavní zaměření bylo směrováno na co nejlepší sportovní výsledky v mistrovských soutěžích - dvě družstva v krajském přeboru a dvě družstva v okresním přeboru.

Značné úsilí bylo věnováno kroužku mládeže, kde je zapojeno 27 dětí, které trénují pravidelně 2 - 3x týdně pod vedením trenérů s licencí ČAST. Žáci a žákyně se zúčastnili celkem 12 turnajů na úrovni kraje (bodovací a žebříčkové turnaje jednotlivců, přebory družstev), z toho 5 turnajů uspořádal oddíl stolního tenisu Sokola Strakonice.

Nejlepší výsledky dosáhly v žákyních Jungvirtová Veronika, Hynková Gabriela, Jungvirtová Karolina, Čapková Eliška a Hynková Tereza. V žácích měli nejlepší výsledky Pojsl Lukáš, Rubeš Václav a Soukup Robert.

Čtyři členové oddílu se zúčastnili osmidílného seriálu veteránských turnajů v České republice a následně ME v Budapešti. Nejlepších výsledků v rámci ČR a na ME veteránů dosáhl Ing.Jungvirt Josef.

Organizačně a technicky jsme zabezpečili dva krajské turnaje Hasičského záchranného sboru. Činnost oddílu stolního tenisu je otevřená i pro zájemce z řad sportující veřejnosti. Dva členové jsou aktivně zapojeni ve výboru TJ Sokol Strakonice.