Ročenka 2017

31.12.2017

V roce 2017 měla TJ k 31.12. celkem 280 členů, z nichž žactva 214, zbývajících 66 členů byli dospělí včetně seniorů. Aktivní členové byli organizováni v odboru všestrannosti 244, oddíle stolního tenisu 35 členů, taneční oddíl 1.

Činnost jednoty řídil výbor ve složení:

starostka Věra Hurychová

místostarosta Vladimír Hovorka

jednatel Ing. Rostislav Koutenský

náčelník Zdeněk Korejs

náčelnice Daniela Janečková

vedoucí odboru sportů Ing. Josef Jungvirt

vzdělavatel Vladimír Hovorka

hospodářka Mgr. Veronika Kubešová

členové Ing. Požárek Jaroslav, JUDr Stanislav Toucha

Výbor TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší veškeré problémy celé TJ převážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu jsme využili dotace SŽJ, MÚ a dotace z MŠMT. Bohužel tyto dotace stačí jen na částečné krytí veškerých nákladů, ale přesto se snažíme vytvořit pro naše oddíly co nejlepší podmínky na jejich činnost.

ODDÍL VŠESTRANNOSTI měl celkem 244 členů

Tak jako obvykle se začátek roku 2017 nesl především v duchu zábavy, ale i sportování.

5.1. jsme přivítali nový cvičební rok již tradiční Pyžampárty na kterou se všechny děti, každý rok velice těší, neboť je plná her, soutěží a tancování.

15.1. jsme se zúčastnili velké oblasti v soutěži MTG ve Vinohradské tělocvičně v Praze. Celkem jsme vyslali do tohoto závodu 3 družstva v kategoriích 0, I, II. Jednalo se o závod, který byl na tento termín přeložen z r. 2016. Družstvo kategorie I. dívky 6. místo, družstvo kategorie II. mix 5. místo

11.2. jsme byli z pověření SŽJ pořadateli prvního závodu všestrannosti v r.2017 v plavání. Tohoto přeboru se zúčastnilo celkem 156 závodníků. Výsledky našich závodníků: žákyně I. K. Jungwirtová 21, V. Mandlová 14, P. Samcová 25, L.Poklopová 24, žákyně II. -I.Kloudvá 10, K Švecová 16, Z.Kratochvílová 15, H.Petrovičová 23, žákyněIII. Samcová 6, E.Hammebauerová 9, žáci I. Z.Hrdlička 2, žáci II. Filip Kubelák 5

19.2. jsme připravili "Dětský maškarní rej". Tanec, hry, soutěže a přehlídka krásných masek v našem velkém vyzdobeném sále zpříjemnila únorovou neděli. Sešlo se mnoho dětí v krásných maskách.Nejhezčí masky byly odměneny. Nikdo však neodešel s prázdnou, každý si odnesl alespoň nějakou malou sladkost.

25.3. se v Praze konala přehlídka pódivých skladeb na kterou jsme vyslali skladbu pro děti s názvem "Člověče nezlob se" a skladbu žen "Baby revival".

8. 4. ,jsme se zúčastnili župního přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu s těmito výsledky: 

gymnastika: žákyně I V.Mandlová 6, L.Poklopová 8, P.Samcová 9, L.Šuláková 3, K.Jungwirtová 19, L.Bračoková 33, Z.Dubědová 34, B.Česká 43, žákyně II. H.Petrovičová 10, I.Kloudová 14, Švecová 15, N.Červenková 18,Z.Kratochvílová 23-24,ˇžákyně III. D.Samcová 6, E.Hammebauerová9, žákyně IV. T.Matasová 2 žáci I. Z.Hrdlička 4, žáci II. F.Kubelák 1, 

šplh: žákyně I  K.Jungwirtová 16, P.Samcová 23, L.Šuláková 25, K.Chylíková 27-28, V.Mandlová 29, L.Poklopová 32, Z.Dubědová 33, B.Česká 34, L.Bračoková 33, žákyně II. H.Petrovičová 13, K.Švecová 14. I.Kloudová 18, N.Červenková 21, Z.Kratochvílová 26, žákyně III. D.Samcová 4, E.Hammebauerová 7, žáci I. Z.Hrdlička 18, žáci II. F. Kubelák 2

6.5. opět v Písku se konal župní přebor v atletice: žákyně I. K.Jungwirtová 13, P.Samcová 20, V.Mandlová 21, L.Poklopová 32, B.Česká 33, L.Šuláková 35, K.Chylíková 37, žákyně II.K.Švecová 6,H.Petrovičová 10, N.Červenková 28, I.Kloudová 33, žákyně III. D.Samcová 2,E.Hammebauerová 8, žáci I. Z. Hrdlička 4, žáci II. F.Kubelák 4

Na základě výsledků všech 4 závodů byli pak nominováni na přebor ČOS v Praze 2 závodníci z naší TJ - Darina Samcová a Filip Kubelák.

12.-14.5. turistický víkend na Kubově Huti za účasti cvičitelů a dětí

15.6. cvičení a pobyt v přírodě za účasti 58 členů - sportovní odpoledne bylo zakončeno slavnostním táborákem

17.6. zúčastnili jsme se Show Dance 2 pódiovými skladbami děti "Člověče nezlob se" a ženy se skladbou Babba revival

24.-25.6. uspořádaly naše ženy seminář cvičitelů na naší táborové základně v Malé Turné

1.- 15.7. proběhl v Malé turné již 47 pod vedením našich cvičitelů V.Hrdličkové, E.Hurychové a L. Kloudové letní tábor pro naše žactvo. Tábora se zúčastnilo 28 dětí, které si chtěli užít první prázdninové dny s partou ze Sokola. Nechyběla ani celotáborová etapová hra. Tábor probíhal za pěkného počasí. Užili jsme se všechny hry, soutěže, táborovou olympiádu, pouť, výlet, koupání i táboráky. Všichni už se zase těšímei, že se za rok opět na našem táboře setkáme, ale ještě uvidíme, zda se nám podaří vzhledem k účasti našich cvičenců na XVI. sletu vše zorganizovat.

26.8. jsme se zúčastnili slavnostního průvodu a vystoupení u příležitosti 650.let města Strakonice.

4.9. jsme zahájili opět zápisem do všech kategorií, které v odboru všestrannosti máme: R+D, PD, mladší a starší žactvo, ženy, muži, zdravotní TV a senioři. Začali jsme se připravovat na soutěže MTG a akademii spojenou s Mikulášskou nadílkou

22.9. jsme se připojili k celostátní akci "Noc sokoloven" a připravili jsme různé disciplíny, které pokud příchozí chtěli, mohli si je vyzkoušet - trampolínu, kladinu, hrazdu, stolní tenis atd. Bylo též připraveno vystoupení našeho žactva na trampolíně a akrobatickém pásu.Během konání akce probíhala projekce činnosti z minulých let. Akce se velmi vydařila, přišla řada příchozích. Děti pak za svoji odvahu dostaly různé propagační předměty a sladkosti. Jelikož se druhý den konala v Sudoměři sletová štafeta přespaly děti se svými cvičiteli v tělocvičně a ráno se vydaly k Památníku Jana Žižky.

14.-15.10. a 3.-5.11. se uskutečnilo školení cvičitelů III. třídy - z naší TJ se zúčastnily Lucie Bažatová, Lenka Kloudová a Nikola Šoulová.

25.11. se konala soutěž malé oblasti MTG v Písku, kde se zúčastnilo v kategorii žactva 0, I., II 21 závodníků 1.12. jsme připravili Akademii spojenou s Mikulášskou nadílkou. Vystoupení předvedlo od R+D, PD, žactva až po skladbu cvičitelek přibližně 120 cvičenců, kteří se v závěru dočkali i Mikuláše, čerta a andělů, kteří přinesli spoustu dárečků.

8.-10.12. se na Kubově Huti konaly již tradiční "Pepácké vánoce" tradiční turistickou akci i za účasti členů naší TJ a TJ Sokol Milevsko a České Budějovice a jako vždy se tato akce vydařila

14.12. proběhl zimní turistický pochod v okolí Strakonic děti společně s rodiči se cestou zastavili na strakonickém Podskalí, ozdobili pro zvířátka stromeček a s rozsvícenými lampiony zakončili cestu lampiónovým průvodem na nádvoří strakonického hradu. U velkého vánočního stromu jsme si zazpívali koledy a popřáli si šťastný a veselý Nový rok.

16.12. jsme se zúčastnili soutěže velké oblasti MTG ve Vinohradské tělocvičně v Praze. Naše tři družstva v kategoriích 0,I a II. dosáhla velmi dobrých výsledků: 0 - 6. místo, I. - 3. místo, II.- 3. místo

26.12. se konal již 20. ročník tradičního turnaje "Memoriálu Františka Roučky" v sálové kopané, kterého se zúčastnilo celkem 6 družstev. Naši muži obsadili 5. místo. 

Velký dík patří všem cvičitelům, jejich rodinným příslušníkům, ale i rodičům, kteří se na všech těchto akcích v průběhu roku podílejí.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU měl celkem 42 členů - z toho mládež 24, muži 9, senioři 9

Oddíl vykonával sportovní činnost 3x týdně vyjma školních prázdnin. Hlavní zaměření bylo směrováno na co nejlepší výsledky v mistrovských soutěžích. Krajský přebor skupina A - 10. místo, okresní přebor - dvě družstva 6. a 10. místo

Značné úsilí bylo věnováno náboru dětí do kroužku mládeže, kde bylo zapojeno 24 dětí, které trénovaly pravidelně 2x týdně a zúčastňovaly se jednorázových a bodovacích turnajů.

O jejich výkonnostní růst se stará 5 trenérů s příslušnou licencí.

Celkem oddíl uspořádal 5 krajských bodovacích turnajů mládeže a 2 oddílové turnaje.

Tři členové oddílu se zúčastnili osmidílného seriálu veteránských turnajů v České republice a následně ME ve Španělsku. Organizačně a technicky jsme zabezpečili dva krajské turnaje Hasičského záchranného sboru. Činnost oddílu stolního tenisu je otevřená i pro zájemce z řad sportující veřejnosti. Dva členové jsou aktivně zapojeni ve výboru TJ Sokol Strakonice.

ODDÍL TANEČNÍHO SPORTU v současné době je jeho činnost nulová , neboť nemá trenéra, který by byl ochoten tento dříve tak úspěšný oddíl rozhýbat. Doufáme, že se nám to podaří.